Η Υπολογιστική Σκέψη στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Την Τρίτη 13/06/2023 ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της πιλοτικής φάσης αξιολόγησης του εκπαιδευτικού υλικού που δημιουργήσαμε για τις ανάγκες του προγράμματος Eramus+ KA2 “Computational Thinking in Online Education”. Το θέμα μας αφορά την εκπαίδευση εκπαιδευτικών στη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού στο μάθημα των Μαθηματικών. 

Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στη χρήση του App Iventor και τη δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων διδασκαλίας των Γραμμικών Ακολουθιών. Κοινός παρονομαστής όλων των παραπάνω είναι η εξοικείωση και η χρήση της Υπολογιστικής Σκέψης.  

Αφίσα
LabSTEM Robotics
Μετάβαση στο περιεχόμενο