Σκάκι για όλους!

COURSE PRICE FOR FREE

Home Courses

Σκάκι για όλους

Σκάκι για όλους

Teacher

Νίκος Γκούρλης, MSc

Category

Γυμνάσιο Δημοτικό Λύκειο Νηπιαγωγείο

Course Attendees

Still no participant

Leave a Reply

Course Reviews

Still no reviews

Το πρόγραμμα αναφέρεται σε ηλικίες από 5 έως 95 ετών. Βασικός στόχος η ανάπτυξη δεξιοτήτων. Μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων οι μαθητές μέσα από το παιχνίδι θα έχουν ενισχύσει:

  • τη σκέψη τους,
  • την ικανότητα ανάλυσης καταστάσεων/πληροφοριών,
  • την ικανότητα λήψης αποφάσεων
  • την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
  • την ικανότητα της ανταπόκρισης σε "ανταγωνιστικές" καταστάσεις .

Οι δραστηριότητα θα ξεκινήσει πιλοτικά στο πλαίσιο των δράσεων STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά).

Tags :

Our Main Teachers

Ο Νίκος Γκούρλης σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ.Υπολογιστών στην Πολυτεχνική σχολή του ΑΠΘ, απ’ όπου αποφοίτησε το 2000.

Price : Free

Max Availability : 8

Difficulty : Α' Κύκλος Β' Κύκλος

Location : LabSTEM

Typology : Δια ζώσης

Question

    LabSTEM - Εργαστήρι Ρομποτικής STEM