Τι είναι το “Εργαστήρι STEM” ;

Το “Εργαστήρι STEM” ιδρύθηκε ως Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικής & Τεχνολογικής Καινοτομίας και Συνεργασίας. Πρόκειται για μια Μη Κερδοσκοπική Μη Κυβερνητική Οργάνωση που βασικός σκοπός της είναι η ενημέρωση σε θέματα Τεχνολογίας, Μηχανικής, Ρομποτικής και Προγραμματισμού σε μαθητές και ενήλικες, καθώς και η προώθηση των παραπάνω θεμάτων στην εκπαιδευτική κοινότητα.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣ, MSc

STEM Teacher
VIEW PROFILE

ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΥΡΛΗΣ, MSc

STEM Teacher
VIEW PROFILE

Doing the right thing,
at the right time.

2

100

14

4

01. Engineering

Τα παιδιά κατανοούν τις απλές και σύνθετες μηχανές και τη λειτουργία τους. Αντιλαμβάνονται έτσι τη χρησιμότητα των καθημερινών μηχανών.

02. Εκπαιδευτική ρομποτική

Μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής τα παιδιά μαθαίνουν να κατασκευάζουν και να προγραμματίζουν ρομπότ, μένοντας συνεχώς ενημερωμένα για τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις.

03. Ομαδική εργασία

Τα παιδιά μαθαίνουν να δουλεύουν σε ομάδες από πολύ μικρή ηλικία. Επικοινωνούν, επιχειρηματολογούν, διαφωνούν, συνεργάζονται.

04. Problem solving

Συστατικό στοιχείο της μεθοδολογίας STEM είναι το problem solving. Τα παιδιά αναζητούν λύσεις σε καθημερινά προβλήματα.