Περιγραφή Δραστηριότητας

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα “Εκμάθηση Python” απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου καθώς και σε Φοιτητές. Σκοπός της δραστηριότητας είναι να δώσει στους εκπαιδευομένους τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ευρέως και χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία μια εύκολη και ευέλικτη γλώσσα προγραμματισμού.

Η Python αποτελεί το πρώτο μέρος του Β’ κύκλου των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Οι μαθητές αφού εξοικειωθούν με την Python στη συνέχεια μπορούν να επιλέξουν είτε τη σειρά “Τεχνητή Νοημοσύνη για παιδιά” ή τη σειρά Game programming.

Οι δραστηριότητες γίνονται σε Raspberry Pi!

Python is a programming language that lets you work quickly and integrate systems more effectively 

  • Η δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.
LabSTEM Robotics
Μετάβαση στο περιεχόμενο