ΑΞ.Ι.Ε.Σ. – Εναρκτήρια συνάντηση στο Ρέθυμνο!

Στο πλαίσιο του προγράμματος “BUILD-Building a robust and democratic civic space”  το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (Κύπρος) επέλεξε, μεταξύ άλλων οργανισμών, τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Α.ΞΙ.Ε.Σ.  Αξιοπρέπεια, Ισότητα, Ελευθερία, Σεβασμός». Το πρόγραμμα αφορά την ευαισθητοποίηση και την κατανόηση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρόκειται να υλοποιηθεί από την οργάνωση της  Α.ΞΕ.Π.Τ. Ασφαλή Ξένοιαστα Παιδιά Τώρα και την Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικής Τεχνολογικής, Πολιτιστικής, Καινοτομίας και Συνεργασίας – LabSTEM.

Στόχος του προγράμματος ΑΞ.Ι.Ε.Σ είναι η  αξιοποίηση της εκπαίδευσης σε μια περιθωριοποιημένη κοινωνική ομάδα, τους ενήλικες μαθητές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας των Φυλακών Δομοκού στη Φθιώτιδα, με σκοπό τη διάχυση κοινωνικών και ηθικών αξιών που διέπουν τη δημοκρατική κοινωνία  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Αξιοπρέπεια, η Ισότητα, η Ελευθερία και ο Σεβασμός κι αποσκοπεί στην ανίχνευση των αναγκών ενηλίκων εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτικών του ΣΔΕ Φυλακών Δομοκού και τη δημιουργία εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σύγχρονης, ασύγχρονης, δια ζώσης και εξ αποστάσεως μάθησης.  Το πρόγραμμα έχει διάρκεια δώδεκα μήνες και  τα αποτελέσματα του υλικού θα παρουσιαστούν με σκοπό να ευαισθητοποιήσει σε θέματα διαφύλαξης των αξιών της ΕΕ και να υποστηρίξει στρατηγικές σχεδιασμών θετικών πολιτικών δράσεων στα πλαίσια κοινωνικής δικαιοσύνης προς όφελος κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων.

Για την εφαρμογή του προγράμματος ΑΞ.Ι.Ε.Σ. η πρώτη συνάντηση των εταίρων έγινε στο Ρέθυμνο, στις 29 Μαρτίου 2024 σε συντονισμό της εκπροσώπου του έργου, κας Μαργαρίτας Γερούκη, Πρόεδρου της Α.ΞΕ.Π.Τ. και του κ. Ιωάννη Δήμου, Προέδρου του LabSTEM. Τα μέλη των φορέων υλοποίησης είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα και να συζητήσουν τις Δράσεις και τις προτεραιότητες του Έργου. Στη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε το Έργο και ο ρόλος του κάθε εταίρου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην άμεση δράση 1 (Δημιουργία Έκθεσης για τις Ευρωπαϊκές Αξίες στους τρόφιμους του ΣΔΕ Δομοκού) καθώς και στην προετοιμασία των δράσεων διάχυσης του Έργου. Επίσης, συζητήθηκαν θέματα διαχείρισης του έργου. Η Α.ΞΕ.Π.Τ. ως οικοδεσπότης της συνάντησης εκπροσωπήθηκε από τις κυρίες Γερούκη Μαργαρίτα, Έλενα Βιταλάκη,  Αθηνά Τριαματάκη, Δέσποινα Μαυράκη και Αργυρώ Ρέντζη. Το LabSTEM εκπροσώπησαν ο κ. Δήμος Ιωάννης και οι κυρίες Αναστασία Σαμαρά και Δ.Π.

“Το έργο «ΑΞ.Ι.Ε.Σ.» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος BUILD, με φορέα υλοποίησης την Α.ΞΕ.Π.Τ. Ασφαλή Ξένοιαστα Παιδιά Τώρα και εταίρο την Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικής Τεχνολογικής, Πολιτιστικής, Καινοτομίας και Συνεργασίας – LabSTEM. Το πρόγραμμα «Building a robust and democratic civic space» (BUILD) έχει ως στόχο την προστασία, την προώθηση και την ευρεία αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών της ΕΕ, μέσω της στήριξης οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (OKοιΠ) στην Ελλάδα και την Κύπρο και της ενίσχυσης των ικανοτήτων και της βιωσιμότητάς τους. Το BUILD συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ Κύπρου με συνολικό ποσό επιχορήγησης €2,9 εκ. Συντονιστής του BUILD είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη (Ελλάδα) σε σύμπραξη με το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (Κύπρος)”.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) ή του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο EACEA και το Ίδρυμα Μποδοσάκη δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

LabSTEM Robotics
Μετάβαση στο περιεχόμενο