Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

1. Για Νήπια, Α' Β' και Γ' Δημοτικού

3. Για μαθητές Λυκείου

Θέλω να με καλέσετε για ενημέρωση

Ομάδα εκπαιδευτών

LabSTEM Robotics
Μετάβαση στο περιεχόμενο