Πιλοτική φάση αξιολόγησης εκπαιδευτικών σεναρίων

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού

Στο φιλόξενο χώρο του 4ου Γυμνασίου Λαμίας, σήμερα Πέμπτη 05.10.2023 παρουσιάσαμε τα παραγώμενα του IO3 ομάδα εκπαιδευτικών από όμορα σχολεία. Η παρουσίαση έγινε από τον project manager του προγράμματος “Υπολογιστική Σκέψη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση” (Άριθμος έργου : 2021-1-PL01-KA220-SCH-000024345) κ.Ιωάννη Δήμο και συμμετείχαν 20 εκπαιδευτικοί.

LabSTEM Robotics
error: Content is protected !!
Μετάβαση στο περιεχόμενο