ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BUILD

«Building a robust and democratic civic space» (BUILD) – CERV

Με χαρά ενημερώνουμε τα μέλη μας για τη συμμετοχή μας ως εταίρος στο Πρόγραμμα «Building a robust and democratic civic space» (BUILD).

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την προστασία, την προώθηση και την ευρεία αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών της ΕΕ, μέσω της στήριξης οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (OKοιΠ) στην Ελλάδα και την Κύπρο και της ενίσχυσης των ικανοτήτων και της βιωσιμότητάς τους. Το BUILD συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, σε ποσοστό 90%, μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV)* και από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ, σε ποσοστό 10%, με συνολικό ποσό επιχορήγησης €2,9 εκ.

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα ΕΔΩ

Στόχος του έργου ΑΞ.Ι.Ε.Σ. είναι η αξιοποίηση της εκπαίδευσης κοινωνικής δικαιοσύνης σε μια περιθωριοποιημένη κοινωνική ομάδα, αυτή των ενηλίκων μαθητών του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας των φυλακών Δομοκού, όσον αφορά τη διάχυση κοινωνικών και ηθικών αξιών, όπου βασίζεται η δημοκρατική κοινωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως: η Αξιοπρέπεια, η Ισότητα, η Ελευθερία και ο Σεβασμός (AΞ.Ι.Ε.Σ.). Η κύρια πρόκληση του έργου είναι ότι πρέπει να φέρει τους μαθητές αυτούς σε επαφή με τις εν λόγω κοινωνικές και ηθικές αξίες που οι ίδιοι έχουν καταπατήσει, με αποτέλεσμα τον εγκλεισμό τους στη φυλακή και τον αποκλεισμό τους από την κοινωνία, εξαιτίας της παραβατικής τους συμπεριφοράς. Εν προκειμένω, θα πρέπει να διδαχτούν τις αξίες αυτές και να τις κατανοήσουν εις βάθος, με σκοπό να μπορέσουν να τις αξιοποιήσουν με τέτοιο τρόπο, οπότε, όταν αποφυλακιστούν, να έχουν αναπτύξει τις απαραίτητες κοινωνικές δεξιότητες ώστε να αποτελέσουν επιτυχημένους πολίτες στην ελληνική κοινωνία και, ευρύτερα, στην κοινωνία της Ευρώπης.

LabSTEM Robotics
Μετάβαση στο περιεχόμενο